Link checker

Efterhånden som dit site vokser, kommer der flere og flere eksterne og interne links og der kan forekomme “smuttere”.

Man kan holde øje med sin statistik over 404 hits, men man kan også bruge gode, gamle W3.org’s link checker.

http://validator.w3.org/checklink