Alle måneder i et år med PHP

Kan f.eks. bruges i en select.

$maaneder = array("Januar","Februar","Marts","April","Maj",
	"Juni","Juli","August","September","Oktober",
	"November","December"); 
echo '<div><label>Måned:</label><br/><select name="Month">';	
foreach ($maaneder as $maaned) {
    echo '<option value=' . $maaned . '><br/>' . $maaned . '</option>';
}	
echo '</select>';

Bliver til:

[select-maaned]

Ellers kan man gøre sådan her, hvis man vil starte med indeværende måned:

<code>
<?php   
echo date('F');
echo date ('F', strtotime('+1 month'));
echo date ('F', strtotime('+2 month'));
echo date ('F', strtotime('+3 month'));
echo date ('F', strtotime('+4 month'));
echo date ('F', strtotime('+5 month'));
echo date ('F', strtotime('+6 month'));
echo date ('F', strtotime('+7 month'));
echo date ('F', strtotime('+8 month'));
echo date ('F', strtotime('+9 month'));
echo date ('F', strtotime('+10 month'));
echo date ('F', strtotime('+11 month'));
?>	

Det bliver til:

[months]

Du må selv skrive ind HTML på passende steder! Og husk, måneders navn er på engelsk.

Men, vi vil også at man vælger år: Dette år og næste år.


<select name="Year">

<option value="<?php echo date('Y');?>"><?php echo date('Y');?>
</option>
<option value="<?php echo date('Y', strtotime('+1 year'));?>"><?php echo date('Y', strtotime('+1 year'));?></option>
</select>
</div>

Det bliver til:

[year]